Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa nr 260
im. Jana Matejki
00 - 737 Warszawa
ul. Zakrzewska 24
Email: sp260@edu.um.warszawa.pl

Tel: (22) 841 60 97
Fax: (22) 841 18 15

Struktura organizacyjna

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
nr 260 w Warszawie

Nauczyciele Świetlicy w Roku Szkolnym 2020/2021

Kierownik Świetlicy

 • p.Małgorzata Rak
 • Wychowawcy:

 • p. Gadomski Roman
 • p. Kliszewska Malgorzata
 • p. Koperska Anna
 • p. Kopiszka Joanna
 • p. Machniak-Przewłocka Iwona
 • p. Śmieszek Monika
 • p. Tokarzewski Janusz
 • p. Uznańska Dorota
 • p. Wierzbicki Roman
 • p. Zielonka Emilia
 • Świetlicz czynna jest w godzinach 7.00 - 17.30

  kontakt z nami:

  tel: (22) 841- 60- 67 w 108

  Regulamin świetlicy
  ->>> wersja do pobrania
  Procedury obowiącujące w Świetlicy szkolnej
  ->>> wersja do pobrania

  Wszystkie dzieci z klas I-III przed i po skończonych lekcjach znajdą fachową opiekę i miło spędzą czas w świetlicy. Nasza świetlica posiada długoletnią tradycję i prowadzi bardzo dynamiczną działalność. Organizujemy i prowadzimy zajęcia służące rozwojowi zainteresowań dziecka.

  W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:


  • plastyczne i praktyczno-techniczne

  • muzyczne

  • gry i zabawy ruchowe

  • gry i zabawy dydaktyczne

  • czytelnicze, pogadanki

  • zajęcia wyciszające i relaksujące

  • odrabianie lekcji


  Corocznie odbywają imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Służby Zdrowia, Dnia Matki.

  Organizowanych jest wiele uroczystości: Pasowanie na Wesołego Świetliczaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Powitanie wiosny, festyn z okazji Dnia Dziecka.

  Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się ,aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Pod opieką wychowawczyń dzieci korzystają z obiadów w stołówce szkolnej.


  Bazę lokalową świetlicy stanowią dwie sale dostosowane do potrzeb dziecka. W salach znajdują się zabawki, układanki, duży wybór gier stolikowych. Posiadamy telewizor, magnetowid, odtwarzacz DVD, zbiór kaset magnetofonowych, płyt CD (bajki, piosenki, muzyka poważna i relaksacyjna).
  Korzystamy z ogródka ,boiska szkolnego oraz sali gimnastycznej.


  Posiadamy sprzęt sportowy i bardzo bogatą biblioteczkę dziecięcą i pedagogiczną.

  Aby zapisać dziecko do naszej świetlicy należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy i złożyć ją do kierownika lub wychowawcy. Opieką otaczamy uczniów klas 0-III, w uzasadnionych przypadkach dzieci starsze.
  Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.


  Regulamin świetlicy
  ->>> wersja do pobrania
  Procedury obowiącujące w Świetlicy szkolnej
  ->>> wersja do pobrania
  Zadania i cele pracy świetlicy w roku szkolnym 2016/2017
  ->>> wersja do pobrania

  Zapraszamy do naszej świetlicy codziennie w godz. 7:00 - 18:00


  Realizacja: A. Filipowicz
  Strona