Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa nr 260
im. Jana Matejki
00 - 737 Warszawa
ul. Zakrzewska 24
Email: sp260@edu.um.warszawa.pl

Tel: (22) 841 60 97
Fax: (22) 841 18 15

Struktura organizacyjna
Stołówka szkolna


Wpłaty za obiady przyjmowane są w w stołówce szkolnej w ostatnim tygodniu każdego miesiąca na miesiąc następny w godzinach 7.30 – 8.30

Cena obiadu wynosi 8 złotych

Wydawanie obiadów w stołówce szkolnej odbywa się w godzinach 11.50 – 14.30 wg. ustalonego harmonogramu.

Odwoływanie obiadów najpóźniej do godz. 8.30 pod numerem telefonu: 22 841 60 97

SMACZNEGO!!!
stołówka

Realizacja: A. Filipowicz
Strona