Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa nr 260
im. Jana Matejki
00 - 737 Warszawa
ul. Zakrzewska 24
Email: sp260@edu.um.warszawa.pl

Tel: (22) 841 60 97
Fax: (22) 841 18 15

Struktura organizacyjna


ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

NAUCZYCIELE REEDUKATORZY:


GODZINY PRACY REEDUKATORA

mgr Małgorzata Kliszewska


poniedziałek – godz.12.25 – 13.10 – klasa 5a i 5b

poniedziałek – godz.8.50 – 9.35 – klasa 8b
czwartek – godz. 8.00 – 8.45 – klasa 6a i 7a

czwartek – godz.11.20 – 12.05 – klasa 6b

czwartek – godz.14.55 – 15.40 – klasa 7b

mgr Eliza Kopczyńska

poniedziałek – godz.11.15 – 12.05 – klasa 3a

poniedziałek – godz.12.50 – 13.05 – klasa 3b i 4a

Zajęciami tymi objęte są dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Służą one przezwyciężaniu i usuwaniu trudności w czytaniu i pisaniu, zarówno u dzieci w młodszym wieku szkolnym jak i w pracy z uczniami klas starszych. Zajęcia te pomagają dzieciom w samodzielnym i skutecznym uczestniczeniu w nauczaniu programowym. Dostosowane są do konkretnego przypadku ucznia, rodzaju jego dysfunkcji oraz stopnia i zakresu jego trudności. Uczniowie klas starszych uczą się zasad i reguł ortograficznych, pracy ze słownikiem oraz samokontroli. Ważnym elementem oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych na zajęciach jest dostrzeganie osiągnięć uczniów, gdyż poczucie sukcesu jest niezbędnym czynnikiem terapeutycznym.


Realizacja: A. Filipowicz
Strona