Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa nr 260
im. Jana Matejki
00 - 737 Warszawa
ul. Zakrzewska 24
Email: sp260@edu.um.warszawa.pl

Tel: (22) 841 60 97
Fax: (22) 841 18 15

Struktura organizacyjna
Wychowanie przedszkolne


ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE I REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

NAUCZYCIEL REEDUKATOR:

mgr Ewa Orlikowska


GODZINY PRACY REEDUKATORA
poniedziałek – godz. 8.00 – 8.45 – klasa 5b
godz. 12.35 – 13.20 – klasa 5a

środa – godz. 8.00 – 8.45 – klasa 4b
godz. 11.40 – 12.25 – klasa 4a
godz. 12.35 – 13.20 – klasa 6a
godz. 13.30 – 14.15 – klasa 5b

czwartek – godz. 12.35 – 13.20 – klasa 6a

Zajęciami tymi objęte są dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Służą one przezwyciężaniu i usuwaniu trudności w czytaniu i pisaniu, zarówno u dzieci w młodszym wieku szkolnym jak i w pracy z uczniami klas starszych. Zajęcia te pomagają dzieciom w samodzielnym i skutecznym uczestniczeniu w nauczaniu programowym. Dostosowane są do konkretnego przypadku ucznia, rodzaju jego dysfunkcji oraz stopnia i zakresu jego trudności. Uczniowie klas starszych uczą się zasad i reguł ortograficznych, pracy ze słownikiem oraz samokontroli. Ważnym elementem oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych na zajęciach jest dostrzeganie osiągnięć uczniów, gdyż poczucie sukcesu jest niezbędnym czynnikiem terapeutycznym.


Realizacja: A. Filipowicz
Strona