Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa nr 260
im. Jana Matejki
00 - 737 Warszawa
ul. Zakrzewska 24
Email: sp260@edu.um.warszawa.pl

Tel: (22) 841 60 97
Fax: (22) 841 18 15

Struktura organizacyjna

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Magdalena Smolis
PEDAGOG SZKOLNY

mgr Barbara Sobańska


wtorek – godz. 9.30 – 14.30
czwartek - godz. 9.30 – 14.30
piątek – godz. 9.30 – 14.30“Ja chcę Twojego dobra.”
(Paweł Niezbecki)


Do zadań pedagoga szkolnego należy:

a. rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów;

b. udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym uczniom;

c. prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;

d. kontrolowanie obowiązku szkolnego;

e. kierowanie uczniów na badania specjalistyczne;

f. inspirowanie oraz przeprowadzanie różnorodnych form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym;

g. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci;

h. udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

i. ścisła współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły: poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Warszawskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, świetlicami środowiskowymi, Policją, Sądem Rodzinnym.

Program profilaktyczno-wychowawczy SP 260

->>> wersja do pobrania

Program profilaktyki SP 260

->>> wersja do pobrania

Program wychowawczy Sp 260

->>> wersja do pobrania

Realizacja: A. Filipowicz
Strona