Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa nr 260
im. Jana Matejki
00 - 737 Warszawa
ul. Zakrzewska 24
Email: sp260@edu.um.warszawa.pl

Tel: (22) 841 60 97
Fax: (22) 841 18 15

Struktura organizacyjna

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
przy Szkole Podstawowej nr 260

"Kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we mnie dwa rodzaje uczuć: czułość wobec tego, kim jest i szacunek dla tego, kim może się stać"
- Ludwig Pasteur


Anna Łabędzka (wychowawca klasy 0),

Troskliwa i zawsze uśmiechnięta przyjaciółka dzieci.Edukacja elementarna sześciolatka, jest to wstępny etap systemu kształcenia ogólnego, który ma za zadanie łagodnie wprowadzić dziecko w świat obowiązków i współżycia w grupie rówieśniczej.

Mając na uwadze naturalne predyspozycje dzieci do nauki przez zabawę w naszej szkole wykorzystujemy różnorodne formy zabawy w procesie edukacyjnym.

Dzieci w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole w czasie nauki korzystają z pakietu wydawnictwa NOWA ERA.Oddział przedszkolny oferuje:

 • zajęcia w systemie jednozmianowym

 • estetyczne i funkcjonalne sale lekcyjne

 • miłą i serdeczną atmosferę,

 • atrakcyjnie realizowany proces edukacji:

  • wycieczki po Warszawie, wyprawy krajoznawcze

  • lekcje muzealne

  • różnorodne techniki i formy pracy z dziećmi,

 • zajęcia plastyczne i umuzykalniające

 • zajęcia wyrównawcze i reedukacji

 • opiekę logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną

 • nowoczesny plac zabaw

 • klasowe i szkolne konkursy wiedzy i umiejętności

 • gimnastykę korekcyjną

 • opiekę świetlicy (w godz. 6.45 - 17.30)

 • PRZEDSZKOLACZEK

  sł.: M. Terlikowska

  Jestem sobie przedszkolaczek
  nie grymaszę i nie płaczę
  na bębenku swoim gram
  ram tam tam
  ram tam tam

  Kto jest beksą i mazgajem
  ten się do nas nie nadaje
  niechaj w domu siedzi sam
  ram tam tam
  ram tam tam

  Mamy tu zabawek wiele
  to są nasi przyjaciele
  tu kolegów dobrych mam
  ram tam tam
  ram tam tam

  Rozkład dnia pracy dydaktyczno wychowawczej Oddział Przedszkolny

  7.15 - 8.50 - ćwiczenia poranne , zabawa w kole, śpiewanie piosenek, indywidualna praca z dzieckiem, swobodne zabawy .

  8.50 - 9.00- czynności samoobsługowe, przygotowanie do zajęć powitanie

  9.00 - 9.30 - I zajęcia dydaktyczne

  9.30 - 9.35 - czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

  9.35 - 10.00 - śniadanie

  10.00 - 11.00 - gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe

  11.00 - 11.10 - czynności samoobsługowe

  11.10 - 11.40 - II zajęcia dydaktyczne

  11.40 - 12.00 - swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

  12.00 – 12.05 - czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu

  12.05 – 12.35 -obiad

  12.35 – 13.05 -działalność słuchowa, muzyczna, plastyczna,społeczno- przyrodnicza, techniczna, zdrowotna

  13.05 – 13.15 –prace porządkowe, pożegnanie

  Oprócz zajęć organizowanych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego, dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: zajęcia plastyczne, muzyczne, religia, gimnastyka korekcyjna, język angielski.  Nasze plany na rok szkolny 2011/2012

  1. „ Jesień” Spacer-szukanie "Pani Jesieni" i skarbów jesieni; lekcja ekologiczno-przyrodnicza na łonie przyrody.

  2. Andrzejkowy wieczór wróżb i zabaw.

  3. „Mikołajki" - spotkanie ze św. Mikołajem, zapoznanie z tradycjami w innych krajach UE.

  4 . Spotkanie opłatkowe.

   - zapoznanie z tradycją świąt Bożego Narodzenia
   - śpiew kolęd
   - łamanie się opłatkiem

  5. Bal karnawałowy

  6. Tajemnice "Pani Zimy". Zabawy na śniegu

  7. Dzień Babci i Dziadka.

  8. Walentynki.

  9. W poszukiwaniu "Pani Wiosny"

  10. Obchody Święta Ziemi.

  11. Dzień Mamy.

  12. Dzień Dziecka

  13. Festyn rodzinny z okazji z okazji Święta Szkoły

  14. Udział w akcjach, konkursach i uroczystościach szkolnych.


  Realizacja: A. Filipowicz
  Strona