Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa nr 260
im. Jana Matejki
00 - 737 Warszawa
ul. Zakrzewska 24
Email: sp260@edu.um.warszawa.pl

Tel: (22) 841 60 97
Fax: (22) 841 18 15

Struktura organizacyjna
Drużyna Harcerska


Hufiec ZHP Warszawa-Mokotów
Szczep 155 i 201 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. A. Kamińskiego "Kamyka"

Szczep 155 i 201 WDHiZ działa na terenie Mokotowa od 1997 roku.

Szczep Harcerski 155 i 201

Misją naszego szczepu jest budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez wychowawcze oddziaływanie metodą harcerską na dzieci i młodzież zrzeszonych w drużynach.
W naszych działaniach wychowawczych promujemy wartości Prawa Harcerskiego, postawę gotowości do podejmowania wyzwań i sprawność organizacyjną oraz wspomagamy zuchy i harcerzy w procesie samodoskonalenia.
Drużyna Harcerska
Nasz szczep pomaga rozwijać się i wspaniale spędzać czas młodzieży już od I klasy szkoły podstawowej.
W szczepie działa od września tego roku drużyna zuchowa działająca w SP 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 oraz dwie drużyny harcerek, jedna drużyna harcerzy oraz drużyna harcerzy starszych specjalizująca się w łucznictwie.

Harcerze i zuchy mają zbiórki w izbach harcerskich udostępnionych przez szkoły przy ul. Zakrzewskiej 24 oraz Cieszyńskiej 8, obydwie są przystosowane do potrzeb programowych drużyn.

Zbiórki odbywają się regularnie tj. raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie w zależności od planu pracy drużyny. Zbiórki zuchowe odbywają się co tydzień w piątek o godz 17:00.

Harcerze uczestniczą w rajdach, kursach, obozach i w wielu innych atrakcjach organizowanych przez naszych instruktorów.
Serdecznie zapraszamy i zapewniamy, że harcerstwo to wspaniała przygoda i niezapomniane wrażenia. Czuwaj!


Tel. kontaktowe do drużynowych:
Drużyna harcerek ul. Zakrzewska 24: 792-978-001
Drużyna harcerzy ul. Zakrzewska 24: 508 751 576
Drużyna harcerek ul. Cieszyńska 8: 660 452 455
Drużyna harcerzy starszych ul. Cieszyńska 8 i Zakrzewska 24: 608 204 422
Drużyna Zuchowa ul. Cieszyńska 8: 504 601 617 lub 508 979 963

Komendant szczepu: 502 150 392 a-mail: karolinka_201@op.pl
Linki: www.strzala.info - klub harcerzy starszych

Zdjęcia Szczepu 155 i 201 WDHiZ im. Aleksandra Kamińskego "KAMYKA"

Realizacja: A. Filipowicz
Strona