Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa nr 260
im. Jana Matejki
00 - 737 Warszawa , Mokotów
ul. Zakrzewska 24
Email: sp260@edu.um.warszawa.pl

Tel: 22 841 60 97
Fax: 22 841 18 15


Biuletyn Informacji Publicznej

Wars i Sawa

Rekrutacja

Rekrutacja 2019/2020

Ważne informacje na temat rekrutacji 2019/2020


REGULAMIN REKRURACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

Zapraszamy Państwa do zapoznania się
Elektroniczny system rekrutacji do klas I
Elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020


Naszym uczniom oferujemy:
- Najlepszą, fachową opiekę pedagogiczną
- Zajęcia w kolorowych, przestronnych, dobrze wyposażonych salach
- Praca w kilkunastoosobowych grupach
- Oddzielne klasy dla sześciolatków i siedmiolatków
- Czas pracy dostosowany do możliwości dzieci sześcioletnich
- Czas na przerwę w nauce reguluje wychowawca – dzieci sześcioletnie nie wychodzą z klasy podczas przerw dla dzieci starszych
Ciekawe zajęcia dydaktyczne:
* zabawy pozwalające nabywać nowe umiejętności
* pracę w grupach
* pracę indywidualną z uczniem
* elementy dramy
* rytmikę w klasie 0
* język angielski
- Pomoc pedagoga i psychologa
- Opiekę pielęgniarki szkolnej
- Zajęcia reedukacyjne
- Zajęcia logopedyczne
- Zajęcia wyrównawcze
- Różnorodne zajęcia wspomagające rozwój dziecka
- Gimnastykę korekcyjną
- Obiady szkolne
- Świetlicę
- Bibliotekę
- Udział we wszystkich uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych oraz imprezach klasowych:
* Sielecki Festyn Sąsiedzki
* Święto Patrona Szkoły
* Andrzejki, Mikołajki, Wigilie klasowe
* Bal karnawałowy
* Wycieczki edukacyjno – rekreacyjne
* Zielona szkoła
Szkola

Z A P R A S Z A M Y !

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ Z NAMI!

Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki

ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa

Tel.: 22-841-60-97, www.sp260.waw.pl

Tutaj obejrzysz film o naszej szkole

Szkoła została założona wraz z Liceum Ogólnokształcącym nr XXXIV
w 1954 roku na warszawskim Mokotowie.

Jako samodzielna SZKOŁA PODSTAWOWA nr 260 funkcjonuje
od 1 września 1966 r.

21 listopada 1996 r. na wniosek uczniów, nauczycieli, dyrekcji i rodziców
nadano naszej szkole imię JANA MATEJKI

Ważna informacja dla rodziców - Procedury przyznawania orzeczeń
Informacje w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Terminarz zebrań z rodzicami
Informacje w zakładce "Aktualności".

Konkurs dzielnicowy "OMNIBUS"
Informacje w zakładce "Konkursy".
Realizacja: A. Filipowicz
Redakcja: B. Lisicka
Administrator: J. K.

Strona