Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa nr 260
im. Jana Matejki
00 - 737 Warszawa
ul. Zakrzewska 24
Email: sp260@edu.um.warszawa.pl

Tel: (22) 841 60 97
Fax: (22) 841 18 15

Patron szkoły

Jan Matejko
malarz historyczny

Jan Matejko (1838 - 1893) malarz, najwybitniejszy polski twórca obrazów historycznych i batalistycznych.

Jan Matejko już od najmłodszych lat zdradzał niepospolite zdolności plastyczne. Podejmując w roku 1852 naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, Matejko miał już wyraźnie określony kierunek zainteresowań. Wiedzę historyczną wciąż pogłębiał poprzez studiowanie dzieł dawnych kronikarzy oraz pasję rysownika-dokumentalisty odwzorowującego w szkicach ołówkowych wizerunki polskich królów i książąt, zabytki krakowskiej architektury, rzeźby i rzemiosła artystycznego.


W Szkole Sztuk Pięknych przyswoił sobie surową dyscyplinę rysunku, staranny, precyzyjny sposób opracowywania powierzchni malarskiej oraz poważny stosunek do sztuki rozumianej jako powołanie i rodzaj misji narodowej. Jeden z krakowskich nauczycieli Matejki, Władysław Łuszczkiewicz, umiejętnie podsycał jego zainteresowanie historią oraz wpajał szacunek dla zabytków i pamiątek przeszłości.


W 1858 roku otrzymał stypendium na studia w Monachium. Po powrocie do Krakowa wynajmował pracownię tak małą, że większe obrazy musiał zwijać i malować po kawałku. Był tak biedny, że nie było go stać na blejtramy i farby. Jeszcze w szkole nazywali go "ambit". W 1862 roku namalował jeden ze swoich najwybitniejszych obrazów, "Stańczyka". Miał wtedy zaledwie 24 lata.


Jan miał 26 lat, gdy odniósł ogromny sukces dzięki "Kazaniu Skargi". Dochód ze wstępu na wystawę oddał na sieroty. W ramach Salonu dostał Złoty Medal w 1865 roku, podobnie jak za obraz "Rejtan".


W 1869 roku, po namalowaniu "Unii Lubelskiej" przyjął w Paryżu Legię Honorową. Wkrótce został dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie zagrożonej zamknięciem, odrzucając przejęcie Praskiej Akademii Sztuk Pięknych.


Artystę doceniła międzynarodowa społeczność, został honorowym członkiem Akademii paryskiej, berlińskiej, praskiej, wiedeńskiej a także Akademii Rafaelowskiej w Urbino. Poświęcał też czas Szkole Sztuk Pięknych oraz walczył o upiększanie Krakowa i zachowanie jego zabytków.


Jan Matejko zmarł w wieku 55 lat 1 listopada 1893 roku. Jego ostatnie słowa brzmiały :
"Módlmy się za ojczyznę! Boże błogosławiony!".
W czasie jego pogrzebu bił dzwon Zygmunta, a w ostatniej drodze towarzyszył mu cały Kraków.


Ten wielki patriota traktował sztukę jako posłannictwo, w całości oddane w służbę narodowi. Sugestywność jego olbrzymich płócien sprawiła, że do dziś panują one nad wyobraźnią historyczną Polaków. Matejko pozostawił ogromną spuściznę artystyczną, obejmującą ponad trzysta dzieł olejnych - portretów, obrazów o treści historycznej, religijnej, alegorycznej - oraz kilkaset rysunków i szkiców (w tym sławny i szeroko spopularyzowany Poczet królów i książąt polskich, 1890-92).Historia Polski w obrazach Jana Matejki

Bitwa pod Grunwaldem

Obraz przedstawia największe zwycięstwo wojsk Polski i Litwy nad zakonem krzyżackim bitwę pod Grunwaldem, która miała miejsce 15 lipca 1410 roku.
W centrum widoczne są dwie charakterystyczne postacie: wielki książę litewski Witold ze wzniesionym do góry mieczem oraz wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen. Król Polski Władysław Jagiełło, znajduje się w prawym, górnym rogu obrazu, siedząc na koniu.

Bitwa pod Grunwaldem

Zawieszenie dzwonu Zygmunta

Dzwon Zygmunta znajdujący się w katedrze wawelskiej, ufundowany został przez Zygmunta Starego. Na wieży umieszczono go 9 lipca 1521 roku. 13 lipca 1521 Kraków po raz pierwszy usłyszał jego głos. Na płaszczu dzwonu widoczne są postacie świętych: Zygmunta i Piotra. Znajduje się tam także herb Polski i Litwy. Według legendy dzwon został odlany ze zdobytych armat. Bicie w dzwon Zygmunta oznajmia tylko najważniejsze wydarzenia w życiu Polski lub Kościoła katolickiego.

Zawieszenie dzwonu Zygmunta

Hołd pruski

Obraz przedstawia hołd złożony przez Albrechta Hohenzollerna w dniu 8 kwietnia 1525 roku . W centrum obrazu umieszczone są postacie Zygmunta Starego i klęczącego przed nim Albrechta Hohenzollerna. Zygmunt August przedstawiony został jako 5-letni chłopczyk ubrany w czerwoną sukienkę.

Hołd pruski

Unia Lubelska

Obraz namalowany został dla upamiętnienia 300 rocznicy unii Polski i Litwy zawartej na sejmie w Lublinie w 1569 r. Powstało wtedy państwo zwane Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Przedstawiona została scena ceremonii zaprzysiężenia unii w renesansowym wnętrzu Zamku Lubelskiego.

Unia Lubelska

Stefan Batory pod Pskowem

Obraz przedstawia poselstwo cara Rosji Iwana IV Groźnego do Stefana Batorego z prośbą o pokój (1582 rok). Polski król ubrany w złotą delię został pokazany w pełni dostojeństwa, potęgi i siły.

Stefan Batory pod Pskowem

Rejtan na sejmie warszawskim

Obraz przedstawia protest Tadeusza Rejtana na wieść o podpisaniu 21 kwietnia 1773 roku przez Prusy, Rosję i Austrię układu rozbiorowego dokonującego podziału części ziem polskich i zatwierdzonego przez zebrany na Zamku Warszawskim sejm polski. Narodowi zdrajcy– Szczęsny Potocki, Adam Poniński i Franciszek Ksawery Branicki – zmierzają do sali senatu dla złożenia upokarzającego podpisu. Zagrodził im drogę poseł nowogródzki Tadeusz Rejtan, rzucając się przed nimi na ziemię, bezskutecznie próbując ich powstrzymać.

Rejtan na sejmie warszawskim

Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Gdy król Stanisław August wstał i podniósł rękę, posłowie wzięli to za oznakę zgody na podpisanie Ustawy i zaczęli krzyczeć "Wiwat król, wiwat konstytucja!”

Konstytucja 3 Maja

Stańczyk

Obraz przedstawia bal. Przez kotarę widać tańczącego króla ze swoją małżonką królowa Boną. Na pierwszym planie siedzi zadumany błazen królewski, Stanczyk. Obok niego na stole leży otwarty list z datą 1514 r. donoszący o upadku Smoleńska. Stańczyk jest jedyną osobą na dworze, która przejmuje się biegiem spraw państwowych. Obraz jest krytyką niefrasobliwego stosunku polskich elit do klęsk narodowych.

Stańczyk
Realizacja: A. Filipowicz
Psycholog Warszawa|nadruchliwość, niepokój dziecka? Pomoże integracja sensoryczna| Strona