Lekcje matematyki klas IV
W ramach powtórki proszę rozwiązywać zadania z ponizszych zestawów. Od poniedziałku 16 marca będziemy realizowali bieżące tematy z podręcznika i cwiczeń


Działania pisemne

Cechy podzielnosci liczb

Lekcja 16. 03.

Liczby mieszane

Lekcja 17. 03.

Liczby mieszane - zadania

Lekcja 18. 03.

Ułamki i liczby na osi liczbowej

Lekcja 19. 03.

Ułamki i liczby na osi liczbowej - zadania

Lekcja 20. 03.

Ułamki i liczby na osi liczbowej - zadania

Lekcja 23. 03.

Porównywanie ułamków

Lekcja 24. 03.

Porównywanie ułamków

Lekcja 26. 03.

Porównywanie ułamków - zadania

Lekcja 27. 03.

Porównywanie ułamków - zadania

Lekcja 31. 03.

Rozszerzanie i skracanie ułamków.

Lekcja 01. 04.

Rozszerzanie i skracanie ułamków - zadania.

Lekcja 07. 04.

Ułamki niewłaściwe.

Lekcja 08. 04.

Ułamki niewłaściwe - zadania.

Lekcja 15. 04.

Ułamek jako wynik dzielenia.

Lekcja 21. 04.

Ułamek jako wynik dzielenia - zadania.

Lekcja 22. 04.

Dodawanie ułamków zwykłych.

Lekcja 28. 04.

Odejmowanie ułamków zwykłych.

Lekcja 29. 04.

Odejmowanie ułamków zwykłych - zadania.

Lekcja 05. 05.

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 ...

Lekcja 06. 05.

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 ... - zadania.

Lekcja 12. 05.

Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, część pierwsza.

Lekcja 13. 05.

Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, część pierwsza - zadania.

Lekcja 19. 05.

Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego.

Lekcja 20. 05.

Porównywanie ułamków dziesiętnych.

Lekcja 26. 05.

Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Lekcja 27. 05.

Dodawanie ułamków dziesiętnych - zadania.

Lekcja 02. 06.

Odejmowanie ułamków dziesiętnch.

Lekcja 03. 06.

Odejmowanie ułamków dziesiętnch - zadania.

Lekcja 10. 06.

Jednostki pola. Pole prostokąta.

Lekcja 16. 06.

Opis prostopadłościanu.

Lekcja 17. 06.

Siatki prostopadłościanów.

Lekcja 23. 06.

Pole powierzchni prostopadłoscianu.


Realizacja: A. Filipowicz
Redakcja: B. Lisicka
Administrator: J. K.

Strona