Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa nr 260
im. Jana Matejki
00 - 737 Warszawa
ul. Zakrzewska 24
Email: sp260@edu.um.warszawa.pl

Tel: (22) 841 60 97
Fax: (22) 841 18 15

Dokumenty do pobraniaProcedury przyznawania orzeczeń

ANEKS wprowadzajacy zmiany w Statutucie Szkoły Podstawowej nr 260 oraz Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania klas IV - VIII.Aneks do Statutu Szkoły

Statut Szkoły

Kryteria ocen z religii

Regulamin Rady Pedagogicznej

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów klas IV-VIII

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów klas I - III

Aneks do Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania uczniów klas I – III

Zasady Wybierania Organów Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników uczniom Szkoły Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie.

Regulamin Świetlicy

Regulamin Wycieczek Szkolnych

System stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej swietlicy


Realizacja: Ala Filipowicz
Strona