Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa nr 260
im. Jana Matejki
00 - 737 Warszawa
ul. Zakrzewska 24
Email: sp260@edu.um.warszawa.pl

Tel: (22) 841 60 97
Fax: (22) 841 18 15

Dokumenty do pobraniaProcedury przyznawania orzeczeńStatut Szkoły

Kryteria ocen z religii

Regulamin Rady Pedagogicznej

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów klas IV-VI

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów klas I-III

Zasady Wybierania Organów Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników uczniom Szkoły Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie.

Regulamin Świetlicy

Regulamin Wycieczek Szkolnych

System stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej swietlicy


Realizacja: Ala Filipowicz
Strona